ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μέχρι το 2030, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχους οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) να αποτελούν κατ’ ελάχιστον το 32% του ενεργειακού μίγματος, και η εξοικονόμηση ενέργειας να φτάσει στο 32,5% σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα καλείται να επιλέξει και να εφαρμόσει πολιτικές και μέτρα για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.

Ωστόσο, για να είναι αποτελεσματικές, αυτές οι πολιτικές θα πρέπει να τύχουν αποδοχής από την κοινωνία των πολιτών. Ιδανικά, οι πολίτες θα πρέπει να λάβουν μέρος στην επιλογή των προαναφερθέντων, καθώς και να ενημερωθούν και εκφράσουν την γνώμη τους για τις εναλλακτικές επιλογές.

Για τον λόγο αυτό, το PARIS REINFORCE, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και οι ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ (Convergences Greece Forum) συνδιοργανώνουν την ημερίδα «Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Ελληνικό περιβάλλον: Ποιες οι επιλογές;», την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020 στο Μουσείο Ακρόπολης, δίνοντας την ευκαιρία σε φορείς της οικονομίας, του δημοσίου και των πολιτών να ακούσουν και να εκφρασθούν.

Η ημερίδα θα αποτελείται από τρεις ενότητες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα παρουσιαστούν θέματα σχετικά με τον ρόλο των επιχειρήσεων στην ενέργεια και το περιβάλλον, τον βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό και τις σχετικές τεχνολογίες και πολιτικές, καθώς και τον ρόλο της γεωθερμίας. Μετά τις παρουσιάσεις, θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «ΑΠΕ: Οικονομία, Κοινωνία, Περιβάλλον και η Περίπτωση των Ανεμογεννητριών», μετά το πέρας της οποίας οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εκφράσουν τη γνώμη τους μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

To INZEB συμμετέχει στη ημερίδα με παρουσίαση στη θεματική ενότητα “Βιώσιμος Ενεργειακός Σχεδιασμός – Τεχνολογίες και Πολιτικές”.

Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ.

Για τη συμμετοχή στην ημερίδα είναι απαραίτητη η εγγραφή, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί εδώ.

BIMEET – BUILDING GREEN EXPO 2019

Στο πλαίσιο της Building Green Expo 2019, στην Αθήνα, το ΚΑΠΕ διοργανώνει μια ημερίδα με τίτλο “Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια- εφαρμογές, έργα και το ΒΙΜ ως εργαλείο”, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 στις 17:00.

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων του εργαλείου ΒΙΜ για την επίτευξη Εξοικονόμησης Ενέργειας στα κτίρια, του ρόλου του ΒΙΜ στον σχεδιασμό έξυπνων κτιρίων, καθώς και συγκεκριμένων παραδειγμάτων παρεμβάσεων και καλών πρακτικών που συντελούν σε αυτό το στόχο.

 

 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργου BIMEET , το οποίο βασίζεται στο εργαλείο BIM και στοχεύει στην αξιοποίηση του ICT και του BIM μέσω της σημαντικής αναβάθμισης των δεξιοτήτων και δυνατοτήτων του κατασκευαστικού εργατικού δυναμικού της ΕΕ.  To INZEB υποστηρίζει την εκδήλωση αυτή και συμμετέχει στην ημερίδα με δύο παρουσιάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από την Αλίς Κοροβέση, COO/CFO – INZEB και την Ελευθερία Τουλουπάκη, Επιστημοική Συνεργάτη του INZEB.

DOWNLOAD THE AGENDA

 

 

SET Plan: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας (DG Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και το INZEB, διοργανώνουν εκδήλωση/συνάντηση ενδιαφερομένων μερών στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση του Strategic Energy Technology Plan (SET Plan).

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2019, στο ξενοδοχείο Electra Palace Thessaloniki, στην αίθουσα Μακεδονία.

To SET Plan στοχεύει στην επιτάχυνση και την ευρεία ανάπτυξη των τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, καθώς και στη βελτίωση και τη μείωση του κόστος τους, συντονίζοντας τις εθνικές ερευνητικές προσπάθειες και υποστηρίζοντας τη χρηματοδότηση των αντίστοιχων σχεδίων. Το SET Plan ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των επιχειρήσεων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς που ενδιαφέρονται για το SET Plan. Καλεσμένοι θα είναι βασικά ενδιαφερόμενα μέρη από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πανεπιστημιακή κοινότητα, Ερευνητές, Ερευνητικά κέντρα, νεοφυείς επιχειρήσεις κ.α.).

Η κα Άντυ Κοντουδάκη θα είναι η κεντρική ομιλήτρια εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας (DG Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αρχικά θα παρουσιάσει το SET Plan και στη συνέχεια θα συζητήσει με τους συμμετέχοντες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ SET Plan ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

TO INZEB ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ #Skills4Engineers

H Κοινωφελής Συνεταιριστική Επιχείρηση knowl, σε συνεργασία με την MYTILINEOS, προσφέρει εξειδικευμένο, δωρεάν πρόγραμμα ανάπτυξης και υποστήριξης επαγγελματικών δεξιοτήτων (soft skills) το οποίο απευθύνεται σε νέους μηχανικούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων, με στόχο την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητάς τους.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε ένα πρότυπο μοντέλο υψηλών προδιαγραφών το οποίο αξιοποιεί εξειδικευμένα μαθησιακά εργαλεία και μεθόδους. Η knowl εφαρμόζει ήδη με μεγάλη επιτυχία την καινοτόμο, βραβευμένη μεθοδολογία της στις δράσεις «Mellon – Επιταχυντής Δεξιοτήτων» από το 2015.

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος #Skills4Engineers αποτελεί η ταχεία κάλυψη ενδεχόμενων κενών σε δεξιότητες (soft skills) που έχουν οι νέοι μηχανικοί, προκειμένου να βελτιωθεί το επαγγελματικό τους προφίλ και να ταιριάξει με την επιθυμητή θέση εργασίας.

To INZEB υποστηρίζει και συνδράμει στη δράση #Skills4Engineers με την παρουσίαση τριών (3) θεματικών ενοτήτων. Συγκεκριμένα:

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019
Εισηγήτρια: Αλίς Κοροβέση

 • Ευρωπαϊκή νομοθεσία: Οδηγίες, κανονισμοί, τάσεις. Οι στόχοι του 2020, 2030 και 2050.
 • To status των κτιρίων στην Ευρώπη & νέα εργαλεία. Παρουσίαση του H2020 έργου iBRoad (ΠΕΑ 2.0).

Tρίτη 29 Ιανουαρίου 2019
Εισηγητής: Δρ Γιώργος Παπαδάκος

 • Εισαγωγή στην ενεργειακή διαχείριση (energy management).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα #Skills4Engineers, μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: DECARBONISING OUR ENERGY SYSTEM TRANSFORMATION PATHWAYS, POLICIES AND MARKETS, WITH SPOTLIGHT ON GREECE

Το περιφερειακό συνέδριο SET-Nav με θέμα “Decarbonising our energy system–Transformation pathways, policies and markets, with spotlight on Greece” θα διοργανωθεί στην Αθήνα στις 16 Νοεμβρίου 2018. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το  Horizon2020 έργο TRANSrisk καθώς και με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενέργειας (WEC) Ελλάδας και του Ελληνικού Παραρτήματος Association of Energy Engineers.

Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι κυβερνητικών αρχών και φορέων, εκπρόσωποι ρυθμιστικών αρχών, φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα ενέργειας καθώς και ενεργειακά γραφεία από την Ελλάδα και από χώρες της ΕΕ. Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν τις πτυχές αλλά και τη διαδικασία του μετασχηματισμού της αγοράς που αφορά στη ζήτηση και την προσφορά ενέργειας.

Κύριος στόχος του συνεδρίου είναι κατανόηση της ζήτησης και της προσφοράς ενέργειας σε μια Ευρώπη χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και η κατανόηση των πολιτικών που οδηγούν σε αγορές απεξαρτημένες από τον άνθρακα, έχοντας ως επίκεντρο την προοπτική της Ελλάδας.

To INZEB συμμετέχει στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του συνεδρίου με τη θεματική: Formulating national policies for Building Renovation Passports. The case of iBRoad project.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

AEIΦΟΡΙΑ & ΑΝΘΕΚΤΙΚΌΤΗΤΑ: ΕΠΙΛΟΓΗ Η’ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ REAL ESTATE;

Την ενότητα με τίτλο “Αειφορία & Ανθεκτικότητα: Επιλογή ή Μονόδρομος για το Real Estate;” θα παρουσιάσει το ΙΝΖΕΒ στη 19η Prodexpo,την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018, στις 17:00 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Στην ενότητα, η οποία πραγματοποιείται από το ΙΝΖΕΒ με την υποστήριξη του Green Business Certification Inc. (GBCI), θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο το real-estate συμβάλει στη δημιουργία ανθεκτικών κτιρίων και θα επιχειρηθεί η αναγνώριση της σημασίας της βιωσιμότητας των ακινήτων στη διαμόρφωση ανταγωνιστικών επενδυτικών προϊόντων. Η αυξανόμενη ένταση των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής συμβάλλει στην ταχύτερη απαξίωση των μη ανθεκτικών ακινήτων και καθιστά επιτακτική την ανάγκη για τη λήψη άμεσων μέτρων και υιοθέτηση συγκεκριμένων στρατηγικών. Ξεχωριστή συμβολή στην προσπάθεια αυτή έχει η διερεύνηση των συνθηκών που διαμορφώνουν τις εξελίξεις, υπό το πρίσμα ότι τα βιώσιμα κτίρια αποτελούν το κρίσιμο σημείο του οδικού χάρτη για τις βιώσιμες και ευημερούσες κοινωνίες.

Νέες απαιτήσεις της διεθνούς κτηματαγοράς για τη βιωσιμότητα των ακινήτων, ολοένα και πιο εμφανείς στις χώρες και τις πόλεις σε όλο τον κόσμο, καθιστούν τα συμβατικά ακίνητα μη ανταγωνιστικά. Επιπλέον, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι ακραίες και οι συστηματικές μεταβολές των καιρικών συνθηκών επηρεάζουν το κόστος ασφάλισης των ακινήτων και οδηγούν σε έντονους προβληματισμούς σχετικά με την ανθεκτικότητά τους. Η εμφανής αλλαγή των προτιμήσεων των ενοικιαστών προς πιο αειφορικά κτίρια καθώς και το αυξανόμενο ενδιαφέρον των επενδυτών σχετικά με τα θέματα βιωσιμότητας των χαρτοφυλακίων τους, υποδεικνύει μία νέα τάση, αυτή της ενσωμάτωσης του παράγοντα της αειφορίας στις αναλύσεις επιχειρηματικού κινδύνου. Αυτό ήδη έχει αρχίσει να μεταφράζεται ως κίνδυνος απαξίωσης για επενδύσεις με χαμηλή αειφορική απόδοση.

Η έλλειψη δράσης για στρατηγικές ανάπτυξης ακινήτων ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή, αποτελεί την πραγματική απειλή για το real estate. H ενασχόληση με το πρόβλημα και o προσδιορισμός των λύσεων δεν αποτελεί μόνο καθήκον, αλλά και συνθήκη για την οικονομική ανάπτυξη. Ενώ το παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης ακινήτων προέτασε την επικέντρωση, κυρίως, στη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, πλέον η προληπτική και ολιστική προσέγγιση της ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας των ακινήτων αποτελεί μονόδρομο για την κερδοφορία, την άμβλυνση του επιχειρηματικού κινδύνου και την ενίσχυση της αξίας των επενδύσεων.

Kάποια κρίσιμα ερωτήματα που θα συζητηθούν στην ενότητα αυτή, με σκοπό να δοθούν έστω αρχικές απαντήσεις είναι:

 • Μπορεί η ακίνητη περιουσία να αντέξει το κόστος της μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα;
 • Πώς επηρεάζεται το real estate από αυτές τις εξελίξεις;
 • Πώς oι πόλεις θα γίνουν υποχρεωτικά πιο ανθεκτικές για να αντέξουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής;
 • Πώς ένα δομημένο περιβάλλον βιώσιμης και αδιάκοπης προστασίας θα ωφελήσει τις πόλεις και τους πολίτες τους;

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι:

Δημήτριος Ανδριόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Dimand

Ναταλία Στράφτη, COO, Grivalia Properties

Ελένη Μυριβήλη, Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Αστικής Πανίδας, Αστικής Ανθεκτικότητας και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, Δήμος Αθηναίων

Χαράλαμπος Γιαννικόπουλος,  Διευθύνων Σύμβουλος, DCarbon

Συντονίζει η Αλίς Κοροβέση, COO/CFO, INZEB

 

SET Plan MEETING IN ATHENS

Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας (DG Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με το INZEB, διοργανώθηκε την Πέμπτη 12 Ιουλίου 2018 εκδήλωση/συνάντηση ενδιαφερομένων μερών για την παρουσίαση του Strategic Energy Technology Plan (SET–Plan).

Το SET–Plan αποτελεί τον πυλώνα για την έρευνα και την καινοτομία της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής της ΕΕ από το 2007. Αναθεωρήθηκε το 2015 για να ευθυγραμμιστεί αποτελεσματικά με τις προτεραιότητες για την έρευνα και την καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ενέργειας.

Βασικός σκοπός του SET–Plan είναι να συντονίζει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ αλλά και χωρών που συμμετέχουν εκτός ΕΕ, όπως η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία και η Τουρκία.

Το SET–Plan συμβάλλει στη διάρθρωση των ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων και υποστηρίζει σημαντικές επενδύσεις δράσεων που αφορούν σε τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Σκοπός της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, ήταν η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών για τις δυνατότητες που παρέχει το SET Plan στην ερευνητική κοινότητα τόσο από πλευράς χρηματοδοτήσεων και διαθέσιμων πόρων, όσο και στη σύζευξη – συνεργασία ερευνητών και ερευνητικών φορέων μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στην πλατφόρμα αυτή. Την παρουσίαση του Strategic Energy Technology Plan (SET–Plan) έκανε η κ. Άντυ Κοντουδάκη, Υπεύθυνη Πολιτικής της μονάδας Έρευνας και Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας (DG Energy) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το συντονισμό της συζήτησης έκαναν η Αλίς Κοροβέση, ΙΝΖΕΒ και o Δρ Χάρης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από το YΠΕΝ, το ΚΑΠΕ, το ΕΜΠ, το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, τη ΔΕΔΔΗΕ, την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το Δίκτυο Πράξη καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών συμβούλων και νεοφυών επιχειρήσεων που αντικείμενο τους είναι η έρευνα και η καινοτομία.

XΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Δελτίο Τύπου

Παρουσίαση SET Plan

SET Plan Overview

SET Plan Factsheet

Meeting AGENDA

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΝΖΕΒ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΙΕΝΕ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018, στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα, το Συνέδριο του Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (ΙΕΝΕ), με τίτλο «Επενδύοντας στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα». Περισσότεροι από 25 ομιλητές και 100 συμμετέχοντες από την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ανέδειξαν τις σοβαρές προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας, στον κτιριακό και βιομηχανικό τομέα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Το ΙΝΖΕΒ συμμετείχε στην 4η ενότητα του συνεδρίου με θέμα «Η ενεργειακή φτώχεια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα». Συγκεριμένα, στην ενότητα αυτή παρουσίασαν οι:

 • Κυριακή Μεταξά, Program Coordinator Ecology, Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας
 • Δρ. Χρήστος Τουρκολιάς, Τμήμα Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής, ΚΑΠΕ
 • Alice Κοροβέση, Founder-COO/CFO, INZEB, Ελλάδα

Συντονιστής της ενότητας ήταν ο Δρ. Κων. Μπαλαράς, Διευθυντής Ερευνών ΙΕΠΒΑ, Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο καθώς και το επίσημο δελτίο τύπου, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΙΕΝΕ.

WORKSHOP: H ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙCP EUROPE

Στο πλαίσιο της 18ης Prodexpo που θα πραγματοποιηθεί στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, έχει προγραμματιστεί ένα δίωρο εργαστήριο με θέμα «Η επιχειρηματική διάσταση της πιστοποίησης ICP Europe: Ξεκλειδώνοντας κεφάλαια για έργα ενεργειακής αναβάθμισης».

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, ώρα 14.30-16.30 και διοργανώνεται από την Prodexpo σε συνεργασία με το ΙΝΖΕΒ.
Σκοπός του εργαστηρίου είναι η ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών για την πιστοποίηση ICP Europe που αποτελεί ένα διεθνές πλαίσιο μείωσης ρίσκου για τον ιδιοκτήτη και τον επενδυτή, μειώνοντας το κόστος των μελετών δέουσας επιμέλειας (due diligence) αυξάνοντας την ασφάλεια επίτευξης στόχου για εξοικονόμηση ενέργειας.

Εισηγητές του εργαστηρίου είναι ο Dave Worthington, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του ICP Europe και η Αλίς Κοροβέση, Ιδρυτικό μέλος και COO του ΙΝΖΕΒ.

Παρουσιάσεις εργαστηρίου:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΥΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΤΟΥ ΙNVESTOR CONFIDENCE PROJECT

Σε συνέχεια του εισαγωγικού webinar το οποίο πραγματοποιήθηκε από το ΙΝΖΕΒ την Τετάρτη 31 Μαϊου 2017, ανακοινώνουμε τα δύο τεχνικά σεμινάρια τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 28 και 29 Ιουνίου 2017.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 (10am CET) θα πραγματοποιηθεί το ICP Project Developer (PD) τεχνικό σεμινάριο διάρκειας 3 ωρών, ενώ την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 (10am CET) θα πραγματοποιηθεί το ICP Quality Assurance Provider (QAP) τεχνικό σεμινάριο διάρκειας 2 ωρών.

Τα δύο τεχνικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα ενώ δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στα τεχνικά σεμινάρια, πατήστε τον ανάλογο σύνδεσμο.

Συμμετοχή στο ICP Project Developer (PD) Webinar

Συμμετοχή στο ICP Quality Assurance Provider (QAP) Webinar

Οι εταιρείες που επιθυμούν να λάβουν τη διαπίστευση, ώστε να λειτουργούν ως Credentialed Project Developers ή/και Credentialed Quality Assurance Providers, θα πρέπει να συμπληρώσουν τις παρακάτω φόρμες αντίστοιχα, και εφόσον η αίτηση τους εγκριθεί από το ΙCP Europe και παράλληλα επιτύχουν στις εξετάσεις των τεχνικών σεμιναρίων, θα λάβουν τη σχετική διαπίστευση και σήμανση.

Σημείωση: Για τη συμμετοχή στο ICP Quality Assurance Provider (QAP) τεχνικό σεμινάριο, είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η συμμετοχή στο ICP Project Developer (PA) τεχνικό σεμινάριο.

ICP Project Developer Credential Programme Application

ICP Quality Assurance Provider Credential Programme Application

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο hello@inzeb.org ή inzeb@inzeb.org

Οι παρουσιάσεις του εισαγωγικού σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαϊου 2017:

ICP presentation_webinar hosted by INZEB_31.05.2017
Dimand_ICP webinar by INZEB_31.05.2017

PRODEXPO 2016 | Kick Start: Enabling Energy Efficiency in Commercial Buildings

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της, η 17η Prodexpo έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2016 στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Οι διοργανωτές της Prodexpo, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB, έχουν προγραμματίσει την παρουσίαση της θεματικής ενότητας με τίτλο: Kick Start: Enabling Energy Efficiency in Commercial Buildings  η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016.

Οι καλεσμένοι ομιλητές είναι:

 • Adrian Joyce, Secretary General, EuroACE – The European Alliance of Companies for Energy Efficiency in Buildings
 • Γιώργος Ταμπουρέας, OTE Estate- CREM
 • Αλέξανδρος Σαμαράς, Alexandros C. Samaras & Associates
 • Λιάνα Κυριοπούλου, Grivalia Properties
 • Όλγα Ίτσιου, Dimand
 • Χάρης Κούντουρος, Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
 • Χαράλαμπος Γιαννικόπουλος, DCarbon

Το ΙNZEB θα εκπροσωπήσει η Αλίς Κοροβέση, Γραμματέας Δ.Ε.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Prodexpo 2016: PRODEXPO 2016_Agenda_EN

PRODEXPO

 

PRODEXPO 2016 | Kick Start: Enabling Energy Efficiency in Commercial Buildings

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της, η 17η Prodexpo έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2016 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Οι διοργανωτές της Prodexpo, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB, έχουν προγραμματίσει την παρουσίαση της θεματικής ενότητας με τίτλο: Kick Start: Enabling Energy Efficiency in Commercial Buildings. H θεματική ενότητα θα πραγματοιηθεί την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016. Για να ενημερωθείτε για όλες τις θεματικές ενότητας της φετινής διοργάνωσης, πατήστε εδώ.

Enabling Energy Efficiency in Commercial Buildings

 

 

O κτιριακός τομέας σε γενικές γραμμές είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους καταναλωτές ενέργειας. Τα εμπορικά κτίρια μπορούν να θεωρηθούν ως βασικοί παίκτες και αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εμπορικών δραστηριοτήτων και στη συσχέτιση αυτών με τις ανάγκες για θέρμανση, ψύξη, υπηρεσίες ICT και φωτισμό.

Τα εμπορικά κτίρια καθώς και οι αστικές περιοχές είναι βασικοί τομείς στους οποίους η μείωση των εκπομπών CO2 θα μπορούσε να επιτευχθεί με έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Κατά συνέπεια, όλοι τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διάδοση ορθών πρακτικών, την προώθηση των επενδύσεων με στόχο την ενεργειακή απόδοση και να παρέχουν εφικτές τεχνικές λύσεις για τον τομέα των εμπορικών κτιρίων. Τα αναγκαία μέτρα περιλαμβάνουν αλλαγές συμπεριφοράς σχετικά με το πώς οι εταιρείες, οι μηχανικοί, οι σχεδιαστές και οι χρήστες των κτιρίων, επενδύουν, σχεδιάζουν και λειτουργούν τα επαγγελματικά ακίνητα.

Μια σειρά από τοπικές, περιφερειακές και εθνικές πολιτικές και προγράμματα έχουν πρόσφατα εφαρμοστεί για την επίτευξη του μετασχηματισμού της αγοράς με μακρά διάρκεια, συμπεριλαμβανομένων κανονισμών δόμησης, προγραμμάτων ενημέρωσης και κατάρτισης καθώς και οικονομικών κινήτρων.

Στο πλαίσιο αυτό, μελέτη που εκπόνησε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Eurofound παρουσιάζει ότι οι χώρες της Ε.Ε. δαπανούν 194 δις ευρώ ετησίως σε άμεσα και έμμεσα κόστη που οφείλονται στην κακή ποιότητα των κτιρίων. Τα κόστη αυτά σχετίζονται με την υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την απώλεια παραγωγικότητας κτλ. Το κόστος για τη βελτίωση των κτιρίων αυτών ανέρχεται σε 295 δις. ευρώ, αλλά η απόσβεση των επενδύσεων θα γινόταν μόλις 18 μήνες μετά.

Ποια είναι η θέση της Ελλάδας στην εξέλιξη αυτή;  Τι μπορεί να κάνει για να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων της και συγκεκριμένα των επαγγελματικών κτιρίων;

Οι ομιλητές αυτής της θεματικής ανακοινωθούν σύντομα.

Για την εγγραφή σας στην 17η Prodexpo, πατήστε εδώ.

2o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας σε συνεργασία με την ΚοινΣΕπ «Άνεμο Ανανέωσης» και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της οικολογίας, της κτιριακής εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης, επεξεργάζονται ένα σχέδιο προτάσεων και πολιτικής με θέμα: «Ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και η συμβολή της πράσινης κοινωνικής καινοτομίας στην αντιμετώπιση της». Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, διοργανώσαμε τον Απρίλιο στην Αθήνα το 1ο εργαστήριο, που είχε ως βασικό στόχο την ανταλλαγή απόψεων και καλών πρακτικών στα θέματα αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας.

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016 έχει προγραμματιστεί το 2ο εργαστήριο όπου θα παρουσιαστεί το προσχέδιο του Policy Report. Το 2ο εργαστήρι θα αποτελείται από 2 ενότητες. Το βασικό θέμα της πρώτης ενότητας είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία με τη συμμετοχή ειδικών στο θέμα αυτό, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η δεύτερη ενότητα, μία ανοιχτή συζήτηση με τους συμμετέχοντες η οποία θα περιστραφεί γύρω από τις προτάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας που περιέχονται στο προσχέδιο και ειδικότερα στη συμβολή της πράσινης και κοινωνικής καινοτομίας στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

POLICY PAPER_2nd WORKSHOP_29.06.2016

1ο WORKSHOP ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέδειξε πως κατά το έτος 2013 ποσοστό της τάξεως του 36% των ελληνικών νοικοκυριών αντιμετώπιζε προβλήματα ενεργειακής φτώχειας, το οποίο μεταφράζεται ως δυσκολία στην διατήρηση συνθηκών άνεσης στην κατοικία τους. Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, η ΚοινΣΕπ «Άνεμος Ανανέωσης» και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της οικολογίας, της εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και της βιωσιμότητας, επεξεργάζονται ένα σχέδιο προτάσεων και πολιτικής με στόχο την δημοσίευση ενός policy paper με θέμα «Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και η συμβολή της πράσινης κοινωνικής καινοτομίας στην αντιμετώπιση της».

EP1 (3)Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, η ΚοινΣΕπ «Άνεμος Ανανέωσης» και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, σε συνεργασία με το Γραφείο Αστικής Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας του Δήμου Αθηναίων, συνδιοργάνωσαν την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016, στην Αθήνα, το 1ο Εργαστήριο διαλόγου με θέμα «H ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και η συμβολή της πράσινης κοινωνικής οικονομίας».

Το εργαστήριο αποτελεί το πρώτο από μια σειρά προπαρασκευαστικές δράσεις με στόχο να συγκεντρωθούν όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία και προτάσεις τα οποία θα ενσωματωθούν στο policy paper που έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο 2016.

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν συμμετοχική και δόθηκε η δυνατότητα σε εκπροσώπους θεσμικών, ακαδημαϊκών φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών να τοποθετηθούν και να συζητήσουν το θέμα δομημένα και ουσιαστικά. Για να είναι αποδοτική η διαδικασία, ο διάλογος δομήθηκε γύρω από 7 ερωτήματα που αφορούσαν στα αίτια και στα χαρακτηριστικά του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας καθώς και γύρω από άλλα 8 που αφορούσαν σε προτάσεις για την αλλαγή πολιτικής και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν θετικά και συμμετείχαν στον διάλογο μεταξύ άλλων εκπρόσωποι από το Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας του ΥΠΕΝ, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, από το ΚΑΠΕ, από το Εθνικό Αστεροσκοπείο από την εταιρεία GIZ.  Από τον ακαδημαϊκό χώρο, συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Πανεπιστήμιο Αθηνών,  από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το ΤΕΙ Αθήνας.

Εκ μέρους των Δήμων συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Δήμο Αθηναίων και συγκεκριμένα  εκπρόσωπος του Γραφείου Αστικής Ανθεκτικότητας και Βιωσιμότητας καθώς και εκπρόσωποι από το Δήμο Αγίου Δημητρίου, από το Δήμο Αιγάλεω και από το Δήμο Νέας Σμύρνης.

Στην συζήτηση συνέβαλαν εκπρόσωποι από τον Συνήγορο του Πολίτη, από τον Σύλλογο Υπαλλήλων ΟΕΚ από το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, από την Greenpeace και από το Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου.

Στο εργαστήριο συμμετείχε και ένας αριθμός φοιτητών, ερευνητών, δημοσιογράφων, ανθρώπων του εμπορικού χώρου, συνεργάτες ευρωβουλευτών κ.α.

Θα ακολουθήσει 2ο εργαστήριο, στα μέσα Ιουνίου, όπου θα παρουσιαστεί προσχέδιο του policy paper και θα υπάρχει ευκαιρία ανατροφοδότησης, ένα βήμα πριν την ολοκλήρωσή του. Επίσης, θα συζητηθούν καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση πολικών κατά της ενεργειακής φτώχειας.

POLICY PAPER: Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας σε συνεργασία με την ΚοινΣΕπ «Άνεμο Ανανέωσης» και το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, που δραστηριοποιούνται στους τομείς της οικολογίας, της κτιριακής εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και της βιώσιμης ανάπτυξης, επεξεργάζονται ένα σχέδιο προτάσεων και πολιτικής με στόχο τη δημοσίευση ενός policy paper με θέμα «Η ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα και η συμβολή της πράσινης κοινωνικής καινοτομίας στην αντιμετώπιση της».

Το Policy Paper έχει προγραμματιστεί να παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο του 2016. Παράλληλα έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν δύο εργαστήρια με σκοπό να συγκεντρωθούν όσο το δυνατό περισσότερα στοιχεία και προτάσεις τα οποία θα ενσωματωθούν στο policy paper, έτσι ώστε να είναι εφικτή η ανάδειξη με τον καλύτερο τρόπο της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και των υφιστάμενων πολιτικών στην Ελλάδα σε σχέση με την ενεργειακή φτώχεια, τα οποία και θα οδηγήσουν σε προτεινόμενες λύσεις που στόχο θα έχουν τη μείωση του φαινομένου.

Το 1ο εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Απριλίου 2016 στην Αθήνα και μεταξύ άλλων θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΥΠΕΚΑ, του ΤΕΕ, του ΕΜΠ, του Πανεπιστημίου Αθηνών, της GreenPeace, της WWF κ.α.

Policy Paper 1.jpg

SEMINAR: MONITORING & TARGETING | MEASUREMENT & VERIFICATION

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης διοργανώνει διήμερη εκπαίδευση με θέμα: “Monitoring and Targeting – Measurement and Verification”.

Η διοργάνωση της συγκεκριμένης εκπαίδευσης καθώς η θεματολογία της είναι σημαντική καθώς έχει άμεση σχέση τόσο με τις Ευρωπαϊκές όσο και με τις Ελληνικές οδηγίες και κανονισμούς. Συγκεκριμένα η εκπαίδευση αυτή συνδέεται με το Άρθρο 8 της οδηγίας 27/2012/EU Energy Efficiency Directive (Νόμος 4342/2015 – Άρθρο 10) περί ενεργειακών ελέγχων και συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης, αναφέροντας την υποχρέωση όλων των μεγάλων επιχειρήσεων, να υποβάλλονται σε επαναλαμβανόμενους ενεργειακούς ελέγχους κάθε 4 χρόνια ή την εναλλακτική υιοθέτηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, με προθεσμία ολοκλήρωσης του πρώτου ελέγχου νωρίτερα της 9ης Νοεμβρίου του 2016.

Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση αποτελείται από δύο θεματικές:

Α’ Θεματική: Τεχνική διάλεξη και συζήτηση σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης. Η θεματική αυτή θα έχει διάρκεια 4 ώρες και έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 στον 8ο όροφο του ΕΒΕΑ, Ακαδημίας 7 – Αθήνα. Το κόστος συμμετοχής είναι €50 ενώ για τους φοιτητές είναι €25. Για την εγγραφή σας στην Α’ Θεματική, πατήστε εδώ.

Β’ Θεματική: Διαδραστικό σεμινάριο 8 ωρών στο οποίο θα αναλυθούν οι βασικές αρχές και οι πρακτικές στις τεχνικές ενεργειακής διαχείρισης.  Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν βασικές έννοιες όπως οι βαθμοημέρες και η ανάλυση Cusum, με ασκήσεις και παραδείγματα. Το διαδραστικό σεμινάριο έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Απριλίου 2016 στο ΕΜΠ, στα παλαιά κτίρια Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, γραφείο 0.2.7. Το κόστος συμμετοχής είναι €300. Early Bird έως τις 15 Απριλίου 2016 €250. Στο κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται και η συμμετοχή στην Α’ Θεματική.

Για την εγγραφή σας στη Β’ Θεματική, πατήστε εδώ.

Και οι δύο θεματικές θα πραγματοποιηθούν στην Αγγλική γλώσσα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεματολογία της κάθε θεματικής καθώς και για το βιογραφικό του εισηγητή Vilnis Vesma στο συνημμένο αρχείο: Monitoring and Targeting – Measurement and Verification Training and Workshop

Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας ευρωπαϊκών χωρών με αξιοζήλευτη εμπειρία στο χώρο της ενεργειακής διαχείρισης, παρουσιάζοντας και αναλύοντας τα πλέον σημαντικά βήματα κατά τον σχεδιασμό και παρακολούθηση ενός επιτυχημένου συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΓΟ QUALICHeCK: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

QUALICHECK

Η Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, εταίρος του έργου QUALICHeCK διοργανώνει συνάντηση εργασίας με θέμα:  “Συμμόρφωση των διαδικασιών έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης με την Eθνική και Eυρωπαϊκή νομοθεσία και βελτίωση της ποιότητας των εργασιών στα κτίρια”.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 11 Μαρτίου 2016 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυσικής, Κτίριο Φυσικής 9 στην Πανεπιστημιούπολη και απευθύνεται σε φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς που δραστηριοποιούντνται στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και στο χώρο των κτιρίων και των κατασκευών γενικότερα.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης συμμετέχει στη συνάντηση εργασίας με δύο ομιλίες – παρουσιάσεις.

Το πλήρες πρόγραμμα καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τη συνάντηση εργασίας, στο συνημμένο αρχείο: Qualicheck RoadshowEvent

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ RENOVALUE ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ

RENOVALUE LOGO

Το RenoValue είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εκτιμήσεων ακίνητης περιουσίας. Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση με στόχο την ενσωμάτωση παραγόντων όπως η ενεργειακή απόδοση, οι Α.Π.Ε και στοιχείων αειφορίας στις εκτιμήσεις της ακίνητης περιουσίας καθώς επίσης να γίνει κατανοητή η θετική επίδραση των παραγόντων αυτών στην αξία των ακινήτων.

Στο πλαίσιο του έργου, έχουν προγραμματιστεί αρκετά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε διάφορες πόλεις την Ευρώπης. Το επόμενο εκπαιδευτικό σεμινάριο RenoValue, που αφορά επαγγελματίες του χώρου εκτίμησης ακίνητης περιουσίας, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λευκωσία την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 στο Pralina Cafe, Στασικράτους 31. Οι ώρες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι από τις 09:00 – 15:30.

H εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική γλώσσα. Η θεματολογία του σεμιναρίου:

 • Γνωριμία με το RenoValue
 • Η επιχειρηματική διάσταση του ενεργειακά αποδοτικού  και αειφόρου κτιρίου
 • Πηγές πληροφόρησης σχετικά με την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και την Αειφορία
 • Αξιολόγηση Ενεργειακής Αποδοτικότητας: Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και εναλλακτικές
 • Ενσωμάτωση των παραγόντων της Ενεργειακής Απόδοσης και της Αειφορίας στις μεθόδους εκτίμησης ακίνητης περιουσίας.
 • Παραδειγματικές αναφορές εκτιμήσεων

Το κόστος συμμετοχής είναι €130 και συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

 1. Υλικό του σεμιναρίου σε cd και συμπληρωματικό υλικό με πηγές για καλύτερη και συνεχή ενημέρωση.
 2. Πρόσβαση στα επόμενα ευρήματα του έργου RenoValue.
 3. Συμμετοχή στο RenoValue Webinar που θα πραγματοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη. Οι ημερομηνίες των webibars θα ανακοινωθούν στο τέλος Μαρτίου 2016.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της εταιρείας DANOS VALUATIONS L.L.C

DANOS

Καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες (20 άτομα), η εγγραφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως την Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να αποστείλετε e-mail στο ac[at]inzeb.org ή τηλεφωνικά στο +30 211 7708899.

 

“Be Part of the Future” | ΞΑΝΘΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

BANNER_XANTHI_blue

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Ξάνθη, πατήστε εδώ.

Με την Αιγίδα του ΤΕΕ Θράκης και την Αιγίδα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας

logo TEE

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στη Ξάνθη, το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα προβολών του Τμήματος των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Δ.Π.Θ. 

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η θεματολογία:

 • Θεσμικό πλαίσιο nZEB και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
 • Προσεγγίζοντας θεωρητικά το nZEΒ κτίριο. Αξιολόγηση βασικών παραμέτρων
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα υλικά. Έμφαση στην καινοτομία.
 • Εστιάζοντας στα σημαντικά ζητήματα της Ριζικής Ενεργειακής Αναβάθμισης. Παραδειγματικές Αναφορές
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. 

 

register-now

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Ξάνθη, πατήστε εδώ.

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

CAFFES_logo

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“Be Part of the Future” | ΑΘΗΝΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

BANNER_ATHENS_red

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, πατήστε εδώ.

Με την Αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

logo tee

Με την Αιγίδα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδα 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2015 στο ξενοδοχείο Electra Palace, N. Νικοδήμου 18, Αθήνα.  H εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί στις 16:00. 

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

H εκδήλωση αποτελείται από δύο ενότητες.

Ενότητα Α: Καλεσμένοι εισηγητές θα παρουσιάσουν θέματα σχετικά με διαχείριση ενέργειας, διεθνείς σημάνσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.α.

Επιβεβαιωμένοι ομιλητές:

Δρ Χάρης Δούκας, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ
Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Μιλτιάδης Κατσαρός, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ, M.Arch, Cert.U.Des UofPENN,
Λέκτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ. ΕΜΠ
Τομέας Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής. Διδάσκων Βιώσιμου Σχεδιασμού και Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής

Χριστιάνα Σιαμπέκου, Εθνικό Σημείο Επαφής στον Ορίζοντα 2020, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Χαράλαμπος Γιαννικόπουλος, ιδρυτής της DCarbon, Σύμβουλος Αειφόρου Ανάπτυξης,
LEED AP BD+C | LEED AP O+M | LEED AP ID+C | Estidama PQP | DGNB Consultant

Dr Annarita Ferrante, Arch., Associate Professor University of Bologna

Ιάκωβος Καλαϊτζόγλου, Μηχανολόγος & Αεροναυπηγός Μηχανικός,
Eργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Μαρία Μπέτση, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών – MBA,
Eργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων, Πανεπιστήμιο Πατρών

Samer Zawaydeh, Association of Energy Engineers

 
Ενότητα Β’: Η ομάδα του ΙΝΖΕΒ θα παρουσιάσει μεταξύ άλλων το νομοθετικό πλαίσιο των nZEB κτιρίων στην Ελλάδα, εφαρμογές κτιρίων καλής ενεργειακής συμπεριφοράς, πιστοποιήσεις προϊόντων και καινοτόμα υλικά και τέλος θα ακολουθήσει ένα 2ωρο workshop με θέμα: Εστιάζοντας στα σημαντικά ζητήματα της Ριζικής Ενεργειακής Αναβάθμισης με παραδειγματικές αναφορές.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον. 

 

register-now

 

Για έγκαιρη δήλωση της  συμμετοχής σας,  πατήστε εδώ

 

 

GOLD SPONSORS

Keffe2

SILVER SPONSORS

 

RIZAKOS LOGO

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“Be Part of the Future” | ΙΩΑΝΝΙΝΑ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015 στο κτίριο του ΤΕΕ – Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, Αραβαντινού 6-8. 

Η εκδήλωση γίνεται με την Αιγίδα του ΤΕΕ – Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου

logo

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η θεματολογία:

 • Θεσμικό πλαίσιο nZEB και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
 • Προσεγγίζοντας θεωρητικά το nZEΒ κτίριο. Αξιολόγηση βασικών παραμέτρων
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα υλικά. Έμφαση στην καινοτομία.
 • Εστιάζοντας στα σημαντικά ζητήματα της Ριζικής Ενεργειακής Αναβάθμισης. Παραδειγματικές Αναφορές
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. 

 

register-now

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, πατήστε εδώ.

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

CAFFES_logo

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“Be Part of the Future” | ΛΑΡΙΣΑ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

BANNER_LARISA_red

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015 στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την Αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ

LOGO TEE ΤΚΔΘ

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η θεματολογία:

 • Θεσμικό πλαίσιο nZEB και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
 • Προσεγγίζοντας θεωρητικά το nZEΒ κτίριο. Αξιολόγηση βασικών παραμέτρων
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα υλικά. Έμφαση στην καινοτομία.
 • Εστιάζοντας στα σημαντικά ζητήματα της Ριζικής Ενεργειακής Αναβάθμισης. Παραδειγματικές Αναφορές
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. 

register-now

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα, πατήστε εδώ.

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

CAFFES_logo

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“Be Part of the Future” | ΗΡΑΚΛΕΙΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 στις 10:00 (ώρα προσέλευσης 09:30).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΑΚ, Πρεβελάκη και Γρεβενών και πραγματοποιείται με την Αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

LOGO TEE TAK

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η εκδήλωση  «Be Part of the Future» αποτελείται από δύο ενότητες.

Ενότητα Α’: 

 • nZEB  και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση,
 • Εμπειρία από την εφαρμογή: Προσεγγίζοντας πρακτικά το nZEB / Ριζικές Ενεργειακές Αναβαθμίσεις. Κατασκευαστικά προβλήματα και λύσεις,
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα οικοδομικά υλικά. Καινοτόμα Υλικά,
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. 

Ενότητα Β’: 

Η δεύτερη ενότητα είναι ένα διαδραστικό εργαστήρι με τίτλο «Βέλτιστη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων στην Ελλάδα». Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες – Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων – να συνεργαστούν και να προτείνουν αποδοτικές λύσεις, η εφαρμογή των οποίων θα έχει ως αποτέλεσμα την μέγιστη δυνατή μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του 1ου διαδραστικού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε το 2014.

*Το κόστος συμμετοχής στο διαδραστικό εργαστήρι είναι €50. 

register-now

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο, πατήστε εδώ.

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

Keffe2

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“Be Part of the Future” | ΧΑΝΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

BANNER_CHANIA_blue

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2015 στις 16:30 (ώρα προσέλευσης 16:00). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΔΚ, Νέαρχου 23, Χανιά. 

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η εκδήλωση  «Be Part of the Future» αποτελείται από δύο ενότητες.

Ενότητα Α’: 

 • nZEB  και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση,
 • Εμπειρία από την εφαρμογή: Προσεγγίζοντας πρακτικά το nZEB / Ριζικές Ενεργειακές Αναβαθμίσεις. Κατασκευαστικά προβλήματα και λύσεις,
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα οικοδομικά υλικά. Καινοτόμα Υλικά,
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. 

Ενότητα Β’: 

Η δεύτερη ενότητα είναι ένα διαδραστικό εργαστήρι με τίτλο «Βέλτιστη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων στην Ελλάδα». Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες – Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων – να συνεργαστούν και να προτείνουν αποδοτικές λύσεις, η εφαρμογή των οποίων θα έχει ως αποτέλεσμα την μέγιστη δυνατή μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του 1ου διαδραστικού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε το 2014.

*Το κόστος συμμετοχής στο διαδραστικό εργαστήρι είναι €50. 

register-now

 

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, πατήστε εδώ.

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

Keffe2

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“Be Part of the Future” | ΤΡΙΠΟΛΗ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη, πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης  – Αίθουσα Ισογείου (Αμφιθέατρο)  – Εθνικής Αντίστασης & Παπαρηγοπούλου. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την Αιγίδα του ΤΕΕ – Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου & την Αιγίδα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας.

tee-logo

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η θεματολογία:

 • Θεσμικό πλαίσιο nZEB και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
 • Προσεγγίζοντας θεωρητικά το nZEΒ κτίριο. Αξιολόγηση βασικών παραμέτρων
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα υλικά. Έμφαση στην καινοτομία.
 • Εστιάζοντας στα σημαντικά ζητήματα της Ριζικής Ενεργειακής Αναβάθμισης. Παραδειγματικές Αναφορές
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. 

 

 

register-now

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Τρίπολη, πατήστε εδώ.

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

Keffe2

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

RIZAKOS LOGO

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“Be Part of the Future” | ΠΑΤΡΑ 18 Νοεμβρίου 2015

 

BANNER_PATRA_red

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, πατήστε εδώ.

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Be Part of the Future» | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 στο ξενοδοχείο Astir Patras – Αγίου Ανδρέου 16. 

Με την Αιγίδα του ΤΕΕ – Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας & την Αιγίδα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας.

logo tee patra

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στόχος του «Be Part of the Future» είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η θεματολογία:

 • Θεσμικό πλαίσιο nZEB και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
 • Προσεγγίζοντας θεωρητικά το nZEΒ κτίριο. Αξιολόγηση βασικών παραμέτρων
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα υλικά. Έμφαση στην καινοτομία.
 • Εστιάζοντας στα σημαντικά ζητήματα της Ριζικής Ενεργειακής Αναβάθμισης. Παραδειγματικές Αναφορές
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue.

*Η είσοδος στην εκπαιδευτική – ενημερωτική ημερίδα είναι ελεύθερη και χωρίς κόστος συμμετοχής. 

 

register-now

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, πατήστε εδώ.

 

 

ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ 

Keffe2

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

BUILDING GREEN LOGO

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ200

 

b2green_logo_final_200

Οι εκδηλώσεις “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovations | Conference and Workshops, πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE EUROPE LOGO_

 

“BE PART OF THE FUTURE” |DEEP ENERGY RENOVATION | CONFERENCE AND WORKSHOPS

“Be Part of the Future” | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops 

Υπό την Αιγίδα του

logo tee white suntomo

RENOVATION WORKSHOPS_RED

BE PART OF THE FUTURE | SILVER SPONSORS         
Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – INZEB.ORG σας προσκαλεί στην 1η από τις 9 εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει για το 2015 με τίτλο

 “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops. 

Η πρώτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015 στην έδρα του ΤΕΕ/ΤΚΜ – Μεγ. Αλεξάνδρου 49 – Θεσσαλονίκη. Η εκδήλωση της Θεσσαλονίκης γίνεται στο πλαίσιο του European Sustainable Energy Week 2015 και τελεί υπό την αιγίδα του European Commission.

Στόχος του “Be Part of the Future” είναι η ενίσχυση του γνωστικού πεδίου των επαγγελματιών του χώρου της κατασκευής κτιρίων, η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και η ενδυνάμωση της συμμετοχής των φορέων και οργανισμών του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση για τα οφέλη και τις προοπτικές των ριζικών ενεργειακών αναβαθμίσεων καθώς και η μεταφορά της γνώσης και της εμπειρίας από εφαρμοσμένα παραδείγματα.

Το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον πλέον ενεργοβόρο τομέα και οι μελέτες δείχνουν πως το 80% αυτού θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται για τα επόμενα 50 τουλάχιστον χρόνια. Η ριζική ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αποτελεί έναν από τους δυναμικούς τρόπους για την επίτευξη της ενεργειακής ασφάλειας σε όλα τα Κράτη – Μέλη και την απεξάρτηση – σε σημαντικό βαθμό – από τις εισαγωγές ενέργειας, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας στο άμεσο μέλλον.

Η εκδήλωση  “Be Part of the Future” αποτελείται από δύο ενότητες. Οι θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν στην πρωινή, πρώτη ενότητα η οποία έχει ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα είναι:

 • nZEB  και Ριζική Ενεργειακή Αναβάθμιση,
 • Εμπειρία από την εφαρμογή: Προσεγγίζοντας πρακτικά το nZEB / Ριζικές Ενεργειακές Αναβαθμίσεις. Κατασκευαστικά προβλήματα και λύσεις,
 • Ερευνώντας τα κατάλληλα οικοδομικά υλικά. Καινοτόμα Υλικά, 
 • Παρουσίαση των στόχων και του σκοπού του Renovate Europe, του BPIE και του ΕUASE και του προγράμματος RenoValue. 

Η δεύτερη ενότητα είναι ένα διαδραστικό εργαστήρι με τίτλο “Βέλτιστη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων στην Ελλάδα”. Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες – Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων – να συνεργαστούν και να προτείνουν αποδοτικές λύσεις, η εφαρμογή των οποίων θα έχει ως αποτέλεσμα την μέγιστη δυνατή μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του 1ου διαδραστικού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε το 2014.

Ενότητα Α’: Η είσοδος στην πρωινή εκδήλωση είναι ελεύθερη. Για την εγγραφή σας, η οποία είναι απαραίτητη, ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Ενότητα Β’: Το κόστος συμμετοχής για το διαδραστικό εργαστήρι “Βέλτιστη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων στην Ελλάδα” είναι €50.

Το  “Be Part of the Future” | Deep Energy Renovation | Conference and Workshops γίνεται με την υποστήριξη του Renovate Europe Campaign.

RENOVATE-EUROPE-LOGO2

 Χορηγοί Επικοινωνίας 

banner

 

ENERGY EFFICIENCY CONFERENCE 2015

ENERGY EFFICIENCY LOGO

 

Τεχνολογίες, Υπηρεσίες & Kαλές Πρακτικές Ενεργειακής Διαχείρισης

Στο Εnergy Efficiency Conference 2015

Το 3ο Energy Efficiency Conference πραγματοποιείται την Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015, τοποθετώντας δυναμικά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το θέμα της ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης. Η Ελλάδα ανήκει στις πιο ενεργοβόρες περιοχές της Ευρώπης και θα μπορούσε να εξοικονομήσει πάνω από 200 εκατ. ευρώ το χρόνο με μέτρα ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας.

Το συνέδριο, που διοργανώνεται από το Plant Management της Boussias Communications, έρχεται για να αναδείξει τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν από κορυφαίες εταιρίες του κλάδου της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση, σε πολλαπλούς τομείς και διαδικασίες (εσωτερικές λειτουργίες, παραγωγική διαδικασία, κτήρια, εφοδιαστική αλυσίδα και μεταφορές, προϊόντα, υπηρεσίες κ.λπ.).

Παράλληλα, οι σημαντικότερες εταιρίες της αγοράς πρόκειται να προσφέρουν στοχευμένη ενημέρωση για νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες στη διάθεση των ενδιαφερόμενων χρηστών για ενεργειακή διαχείριση και εξοικονόμηση.

Ανάμεσά σους οι · ΜΕΤΡΟ ·  LAMDA HELLIX · BSΗ Oικιακές Συσκευές · Green Air Energy · Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών · SOLVAY · SIRECLED  · ΚΟNSYS · OTE-COSMOTE · AID Engineering  · SARMED · Mediterranean Hotels & Spa · Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας ·  Schneider Electric · ZEB Zero Energy Building · ΥΠΑΠΕΝ · ΚΑΠΕ · Ελληνικό Ινστιτούτο Παθητικού Κτιρίου · Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  · EKETA/ΙΝΕRTIA · Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης · Hellenic Maintenance Society.

Keynote Speaker η Iliana Axiotiades, member of the Board of Directors, EuroACE, μιλά για το πώς η ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού μπορεί να αποφέρει άμεσα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια στις εγκαταστάσεις.

Μια νέα τεχνολογία της Schneider Electric παρουσιάζεται για πρώτη φορά από τον Διονύση Ποτουρίδη, Ενεργειακό Επιθεωρητή & Σύμβουλο Εξοικονόμησης Ενέργειας της εταιρείας, και μαθαίνει πώς, σε 3 βήματα, τα Smart Panels, οι Έξυπνοι Διασυνδεδεμένοι Πίνακες Διανομής Schneider Electric, οδηγούν το κτίριο σε πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.energyefficiencyconference.gr ή να επικοινωνήσετε με την Αγγελική Κουτσουράδη, 210-6617777, εσωτ. 268, email: akoutsouradi@boussias.com.

RENOVATION WORKSHOP ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Renovation Workshop by INZEB.ORG

Renovation Workshop by INZEB.ORG

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης – Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, διοργάνωσε στο πλαίσιο της Green Building Expo 2014 το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, το 1ο διαδραστικό εργαστήρι με θέμα την Βέλτιστη Ενεργειακή Αναβάθμιση δύο διαμερισμάτων, το ένα στην Φλώρινα και το δεύτερο στην Αθήνα.

Στόχος του εργαστηρίου ήταν οι συμμετέχοντες – Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων – να συνεργαστούν και να προτείνουν αποδοτικές λύσεις, η εφαρμογή των οποίων θα είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των διαμερισμάτων.

Στο αρχείο παρουσιάζονται αναλυτικά οι υφιστάμενες καταναλώσεις των δύο διαμερισμάτων, οι λύσεις που προτάθηκαν, τα αποτελέσματα της εφαρμογής τους καθώς και ο χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης για την ενεργειακή αναβάθμιση τους.

Κατεβάστε εδώ την παρουσίαση των αποτελεσμάτων: Renovation Workshop – Αποτελέσματα

και από εδώ την παρουσίαση των αποτελεσμάτων μεταφρασμένη στα Αγγλικά: RENOVATION WORKSHOP – RESULTS

 

 

INZEB RENOVATION WORKSHOP

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒ.ORG, Εθνικό Σημείο Επαφής του Renovate Europe Campaign, σας προσκαλεί σε ένα δίωρο εκπαιδευτικό – διαδραστικό workshop με θέμα:  “Βέλτιστη Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων στην Ελλάδα”.

 • Σκοπός του Renovation Workshop, είναι η συνεργασία των συμμετεχόντων για την ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση δύο διαμερισμάτων σε διαφορετικές κλιματολογικές ζώνες της Ελλάδας σύμφωνα με το πρότυπο nZEB.
 • Το εργαστήριο απευθύνεται σε μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων.
 • Το Renovation Workshop θα διεξαχθεί στo πλαίσιo του Building Green Expo 2014, το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014, στο M.E.C. Expo Center από τις 15:00 έως 17:00.

Ο αριθμός συμμετοχών είναι περιορισμένος. Για την δήλωση συμμετοχής σας ακολουθήστε το σύνδεσμο.

 

INZEB RENOVATION WORKSHOP INVITATION

 

 

MHNYMA TOY ADRIAN JOYCE ΓΙΑ ΤΟ FORUM “Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”

Ο χαιρετισμός του Γεν. Γραμματέα του Renovate Europe Campaign, Adrian Joyce για το forum “Η Επιχειρηματική Διάσταση των Αειφόρων Κτιρίων στην Ελλάδα”.

Το forum αποτέλεσε και την πρώτη Εθνική Πρωτοβουλία στα πλαίσια του Renovate Europe Days 2014.

 

FORUM “Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”

_MG_8884Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Forum ” H επιχειρηματική διάσταση των αειφόρων κτιρίων στην Ελλάδα” που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014.

Στο κάλεσμα των διοργανωτών ανταποκρίθηκαν 340 επαγγελματίες τόσο από το χώρο της κατασκευής κτιρίων όσο και από τον ευρύτερο επιχειρηματικό κλάδο.

Τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθεί έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή με τον απολογισμό του συνεδρίου και με αναλυτική παρουσίαση της κάθε θεματικής ενότητας.

 

 

Το συνέδριο σε αριθμούς:

340 συμμετέχοντες

21 ομιλητές από Ελλάδα και εξωτερικό

7 livestreams

150 ερωτήσεις μέσω του web app panelsensor.com

3 polls

 

Την πρωτοβουλία για την διοργάνωση είχε το περιοδικό Building Green Magazine με συνδιοργανωτές το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης και τις εταιρείες Sustain και Ecoveritas.

 

 

 

_MG_8924IMG_3966IMG_3957IMG_3882

IMG_4064

IMG_3900_MG_8924_MG_9011

ΑΕΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

FORUM - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

“Αειφόρα κτίρια στην Ελλάδα, εφαρμογή και επιχειρηματική διάσταση”   

Αθήνα | Μέγαρο Μουσικής | 18 Οκτώβρη 2014

 

 

 

 

 

Το περιοδικό BuildingGreen, σε συνεργασία με την Ecoveritas, το ΙΝΖΕΒ και την Sustain, διοργανώνουν το πρώτο Forum για την εφαρμογή και την επιχειρηματική διάσταση των αειφόρων κτιρίων στην Ελλάδα στις 18 Οκτωβρίου 2014 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Αίθουσα MC2.

Σας προσκαλούμε να δώσετε το «παρών» σε έναν ουσιαστικό διάλογο με κύριο αντικείμενο την ένταξη και τα οφέλη των αειφόρων πρακτικών στον κτιριακό τομέα στην χώρα μας. Στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδείξει την εφαρμογή και την πολύπλευρη επιχειρηματική διάσταση της αειφορίας των κτιρίων στην Ελλάδα.

Στο forum θα έχετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε ενεργά σε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με επαγγελματίες του κλάδου και να ενημερωθείτε για τις εφαρμογές και την πολύπλευρη διάσταση της αειφορίας των κτιρίων στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, στοχεύουμε σε ένα αποτελεσματικό διάλογο που θα αποτελέσει το έναυσμα για την περαιτέρω δικτύωση και ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των επαγγελματιών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η συμμετοχή σας στο forum είναι καθοριστική για να πραγματοποιηθεί ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι 3 ενότητες της εκδήλωσης

1η Ενότητα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΠΛΑΙΣΙΟ
Πάνελ: 
Ecoveritas, Sustain, Inzeb, Greenworks, Habitech

2η Ενότητα 
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πάνελ: 
ΑΒ Βασιλόπουλος A.E., Dimand, Cosmote, Π. Λεβαντής Επενδυτική, Apivita

3η Ενότητα 
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Πάνελ: 
Εθνική Πανγαία, Eurobank Properties, Alpha Αστικά Ακίνητα, Bluehouse Capital, Colliers, Jones Lang LaSalle, Danos / BNP Paribas Real Estate, RICS

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

 

ΤΟ ΙΝΖΕΒ ΣΤΗ DOMICATEC 2014

Το Building Green Magazine στα πλαίσια της Domicatec 2014, διοργάνωσε συνέδριο με θέμα “Βιώσιμες Κατασκευές – Ενεργειακή Αναβάθμιση”.  Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης συμμετείχε με εισήγηση το θέμα της οποίας ήταν “Κτιριακό Απόθεμα και Ενεργειακή Αναβάθμιση – Renovate Europe Campaign”.

domicatec

Περίληψη Εισήγησης

Το 2014 πρέπει να αποτελέσει έτος επαναπροσδιορισμού των στόχων και των πρακτικών σχετικά με την ανακαίνιση των κτιρίων. Οι στόχοι θα πρέπει να περιγράφονται μέσα από μια καθορισμένη και συνοπτική σειρά μέτρων, απαραίτητη για την αντιμετώπιση των δαιδαλωδών καταστάσεων που η χρόνια αδιαφορία, το πολύπλοκο νομικό σύστημα της χώρας και τέλος η οικονομική κρίση έχουν επιφέρει.

Τα οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρμογή των μέτρων με στόχο την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας είναι πολύ σημαντικά για την εθνική οικονομία. Ενδεικτικά, η εφαρμογή τους θα συμβάλλει σε σημαντικό ποσοστό στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μέσω της μείωσης της εξάρτησης από εισαγόμενα καύσιμα, στην ενίσχυση της καινοτομίας μέσω της προώθησης νέων τεχνολογιών καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης, στην δημιουργία θέσεων εργασίας και στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου ακολουθήστε το σύνδεσμο: DOMICATEC 2014 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

 

 

 

 

 

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

education

Το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης – INZEB.ORG, σε συνεργασία με την εταιρεία ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε., διοργανώνουν διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Καβάλα στις 19 & 20 Μαρτίου με θέμα:

 “ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ”

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ : ΠΡΟΤΥΠΑ : ΤΑΣΕΙΣ : ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

A’ ENOTHTA “Νομοθεσία” (συμπεριλαμβάνεται διάλειμμα 10′)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Παντελής Πατενιώτης, Μηχανικός Δημοσίων Έργων, CEN Technical Expert

B’ ENOTHTA “Λύσεις Η/Μ σε κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γιώργος Καραβιδές, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 201

Γ’ ΕΝΟΤΗΤΑ “Εισαγωγή στα κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης και στο πρότυπο PassiveHouse”  (συμπεριλαμβάνεται διάλειμμα 10′)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ciarán O’Leary, Πολ. Μηχανικός, Πιστοποιημένος Σχεδιαστής Παθητικών Κτιρίων

Δ’ ΕΝΟΤΗΤΑ “Παθητικά Συστήματα” (συμπεριλαμβάνεται διάλειμμα 15′)

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Παντελής Πατενιώτης, Μηχανικός Δημοσίων Έργων, CEN Technical Expert

 

Με την χορηγία:

LOGO θΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

 

 

 

 

Με την υποστήριξη:

BASF

Weber Systimata Logo-page-001

 

 

 

 

 

Το Δελτίο Τύπου σε μορφή PDF

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ “ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΕΝΑΚ”

Στις 22 Δεκεμβρίου 2013 θα διεξαχθεί Ενημερωτική Εκδήλωση & Συζήτηση με θέμα την ιδιωτική πρωτοβουλία χρηματοδότησης της τεχνοοικονομικής Μελέτης Βέλτιστων Απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ, εκδήλωσηπου θα οργανώσει το Ινστιτούτο Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης – ΙΝΖΕΒ.ORG στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου MONEY SHOW στο ξενοδοχείο HILTON, με αφορμή τη μεγάλη καθυστέρηση της Ελλάδας στην εναρμόνιση του θεσμικού της πλαισίου με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκεκριμένα την υποχρέωση υποβολής μελέτης αναθεώρησης του ΚΕΝΑΚ. Μια καθυστέρηση για την οποία η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και με άμεση συνέπεια η αγορά να μην έχει την δυνατότητα πρόσβασης στις πιστώσεις και κονδύλια που θα διατεθούν από το 2014 για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της Ε.Ε.

Στην εκδήλωση θα ανακοινωθεί η απόφαση των φορέων της αγοράς που ασχολούνται με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, που αφορά στη συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής από το ΕΜΠ και το Πανεπιστήμιο Πατρών, στελεχωμένη από έμπειρους επιστήμονες, με σκοπό την εκπόνηση  «Τεχνοοικονομικής Μελέτης καθορισμού των Βέλτιστων Απαιτήσεων ΚΕΝΑΚ».

Η πρόκληση για την εκδήλωση και οι ομιλητές.

ΟΜΙΛΙΕΣ MONEY SHOW 2013

ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΑ ΚΛΙΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Η’ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ;

logoINZEB_COLOUR200

“ΚΤΙΡΙΑ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΑ ΚΛΙΜΑΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ‘H ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ;”

 | ΣΑΒΒΑΤΟ 05-10-2013 | 10:00 -20:00 | M.E.C. EXPO CENTER |

ΜΕΡΟΣ Α’

Εξοικονόμηση Ενέργειας | Ανάπτυξη Κατασκευαστικών Προτύπων στις χώρες της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής

09:45 – 10:00 ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

10:00 – 10:30 Ali Uthman Y. Alnajim, Deputy chairman/Founding Member – Saudi Green Building Council, Deputy Chairman-Saudi Council of Engineers in EP

The role of passive cooling to maximize energy saving in Saudi Arabia and GCC Countries 

10:30 – 11:00 Samer A. F. Zawaydeh, Independent Engineer. Association of Energy Engineers / Assistant Director to International Membership

Net Positive Energy Buildings are part of Achieving Low Carbon Sustainable Green Development

11:00 – 11:30 Φλουρέντζος Φλουρέντζου, Ingénieur, Dr ès Sciences EPFL Estia SA

Minergie®: ένα ελβετικό success story με 30.000 πιστοποιημένα κτίρια χαμηλής κατανάλωσης

11:30 – 12:00 Κατερίνα Τσικαλουδάκη, Eπ. Kαθ. Α.Π.Θ., Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Η συνεισφορά του κτιριακού κελύφους στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου

12:00 – 12:30 Ciaran O’ Leary, MEng, BEng, MIEI, Certified Passive House Designer

Passivhaus Buildings

12:30 – 13:00 Δημήτρης Χατζόπουλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Πρόεδρος ΣΑΘ

Vers une architecture Vert ?

13:00 – 13:30 Ειρήνη Αντώνογλου, Δικηγόρος, LLB, LLM

Πράσινη Δόμηση και Νομοθετικό Πλαίσιο

ΜΕΡΟΣ Β’

Καινοτόμα συστήματα, εργαλεία, πρακτικές αειφορίας. Ώθηση στη σύγχρονη δόμηση

14:00 – 14:30 Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Close the Loop

Οικοσήματα Κατασκευών και Κατασκευαστικών Προϊόντων: Ποιο είναι κατάλληλο για το προϊόν μου;

14:30 – 15:00 Δρ. Βασίλειος Νικολόπουλος, CEO & co-founder Intelen, Inc.

«Data-driven Energy Efficiency Analytics cases: Η πραγματική σημασία μετρήσεων πραγματικού χρόνου και χαρακτηριστικών ανθρώπινης συμπεριφοράς στην διαδικασία παροχής και αξιολόγησης διαδραστικών ενεργειακών υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας»

15:00 – 15:30 Παντελής Λεβαντής, Διεύθυνων Σύμβουλος Ecoveritas, BREEAM Assessor, Sustainability Consultant

Η μέθοδος αξιολόγησης & πιστοποίησης αειφορίας κτιρίων BREEAM και η εφαρμογή της στην Ελλάδα.

15:30 – 16:00 Νίκος Χαζάπης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος Commissioning

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN15232:2012 – Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων. Η επίδραση του κτιριακού αυτοματισμού και των συστημάτων διαχείρισης των κτιρίων. Νομοθεσία – Πρότυπα – Πιστοποιήσεις.

16:00 – 16:30 Παναγιώτης Μερεκούλιας, Πολιτικός Μηχανικός, MRECM, MRICS

Πράσινη Δόμηση και Εξοικονόμηση Ενέργειας – H υπεραξία των ακινήτων διαμέσου των νέων προτύπων δόμησης.

ΜΕΡΟΣ Γ’

Workshops

17:00 – 18:30

Αίθουσα 1 Ciaran O’Leary, MEng, BEng, MIEI, Certified Passive House Designer

Passivhaus Buildings, A Very Brief Introduction

17:00 – 18:30

Αίθουσα 3 Δημήτρης Φαρμάκης, ΒΙΜ Consultant

Green Building Information Modeling (BIM): Sustainability through Integration

18:30 – 20:00

Αίθουσα 1 Παντελής Λεβαντής, Διεύθυνων Σύμβουλος Ecoveritas, BREEAM Assessor, Sustainability Consultant

Πιστοποίηση BREEAM – Τάσεις Αγοράς, Κόστη, Αξίες, Οφέλη, Νομοθεσία, Υποδομές

18:30 – 20:00

Αίθουσα 3 Δρ. Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος Close the Loop

Περιβαλλοντικές Δηλώσεις Προϊόντος: Πλήρης διαφάνεια στις Κατασκευές και στα Κατασκευαστικά Υλικά